Консультація: перелік документів для створення дитячого будинку сімейного типу

Потрібно підготувати і передати в районну, районну у м. Києві державну адміністрацію чи міськвиконком наступні документи:


— заяву про створення дитячого будинку сімейного типу (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);

Голові районної, районної у м. Києві та Севастополі
держадміністрації, виконавчим органам міських,
районних у містах (в разі утворення) рад
_________________________________
(П.І.П заявника)
_________________________________
Паспорт: серія ______ № _______
Адреса реєстрації: ________________
_________________________________
(телефон)

ЗАЯВА

Ми(Я)__________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
бажаємо(ю) створити дитячий будинок сімейного типу і взяти на виховання та проживання дитину (віком ________________, стать __________________).
Із законодавством щодо сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ознайомлені. При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань служби у справах дітей виконавчого _____________________________

«____» ___________ 20___ р.

___________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
___________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

— заяву кандидатів у батьки-вихователі про створення дитячого будинку сімейного типу із зазначенням інформації про наявність або відсутність кредитних зобов’язань
— довідку про наявність/відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань;
— копії своїх паспортів;
— довідку про склад сім’ї (форма №3);
— копію свідоцтва про шлюб (для сімейних пар);
— довідку про стан Вашого здоров’я та членів сім’ї, які проживають разом з Вами (довідка про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра);
— довідку про проходження курсу навчання кандидатів у батьки-вихователі і рекомендацію Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення Вас у банк даних про сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
— нотаріально засвідчену письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з Вами, на створення дитячого будинку сімейного типу або написану власноруч в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів;
— довідку про доходи сім’ї за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
— довідку про наявність чи відсутність судимості;
— висновок служби у справах дітей за місцем проживання про можливість створення Вами дитячого будинку сімейного типу.

Перелік документів на дітей, які необхідно мати батькам-вихователям

На кожну дитину орган опіки та піклування зобов’язаний надати батькам-вихователям такі документи:
— рішення органу опіки і піклування про влаштування дитини на виховання та спільне проживання у дитячому будинку сімейного типу;
— свідоцтво про народження дитини;
— довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
— медичну довідку про стан здоров’я або витяг з історії розвитку дитини;
— довідку (атестат) про освіту або висновок психолого-медико-педагогічної консультації про рівень розвитку дитини;
— документи про батьків або осіб, які їх замінюють (свідоцтво про смерть, вирок або рішення суду, довідка про хворобу, розшук батьків та інші документи, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей);
— довідку про наявність та місцезнаходження братів і сестер чи інших близьких родичів дитини;
— опис належного дитині майна, у тому числі житла, та відомості про осіб, які відповідають за його збереження;
— пенсійну книжку на дітей, які одержують пенсію, копію ухвали суду про стягнення аліментів.

***
Матеріал підготовлений в рамках проекту «Захист прав знедолених дітей Запорізької області» Благодійного фонду «Щаслива дитина» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, в співробітництві із Запорізьким обласним центром соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді та Службою у справах дітей Запорізької ОДА

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *