Консультація: хто може і хто не може бути прийомними батьками?

Стаття 256 Сімейного кодексу України (далі – СК України) передбачає, хто може бути прийомними батьками, які вимоги до них ставляться у зв’язку з передачею їм на виховання дітей, які вони несуть обов’язки з виховання дітей, хто не може бути прийомними батьками і які їх процесуальні права по захисту дітей.

Хто може бути прийомними батьками?

Так, прийомними батьками згідно з Положенням про прийомну сім’ю № 565, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. (далі – Положення №565), можуть бути особи, які перебувають у шлюбі, а також особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли для спільного проживання і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які пройшли курс підготовки кандидатів у прийомні батьки.
Середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім›ї, не може бути менший ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення.
Особи, які виявили бажання стати прийомними батьками, в обов›язковому порядку мають пройти навчання, організоване обласними центрами соціальних служб для сім›ї, дітей та молоді із залученням спеціалістів з питань психології, педагогіки, медицини тощо, за програмою, затвердженою Мінсоцполітики.

Прийомними батьками не можуть бути

Відповідно до п. 14 Положення № 565, ст. 256 СК України прийомними батьками не можуть бути особи, які:
• не пройшла курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні батьки;
• визнана в установленому порядку недієздатною або обмежено дієздатною;
• позбавлена батьківських прав;
• була усиновлювачем, опікуном, піклувальником, прийомним батьком, батьком-вихователем іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім›ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з її вини;
• за станом здоров’я не може виконувати обов’язки щодо виховання дітей (інваліди I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);
• перебуває на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
• зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами;
• страждає на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ щодо осіб, які не можуть бути усиновлювачами;
• була засуджена за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), або має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;
• Не можуть бути прийомними батьками особи, з якими на спільній житловій площі проживають члени сім’ї (у тому числі малолітні та неповнолітні діти), які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД (крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства, а також особи, які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу).
• Середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім’ї, не може бути менший ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

***
Матеріал підготовлений в рамках проекту «Захист прав знедолених дітей Запорізької області» Благодійного фонду «Щаслива дитина» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, в співробітництві із Запорізьким обласним центром соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді та Службою у справах дітей Запорізької ОДА

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *