Консультація: встановлення опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

Опікуном, піклувальником призначається переважно особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника.


Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім’ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:
1) заяву;
2) довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
3) документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
4) копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
5) довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;
6) копію паспорта;
7) висновок про стан здоров’я заявника, складений за формою згідно з додатком 5;
8) довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
9) довідку про наявність чи відсутність судимості, видана органами внутрішніх справ;
10) письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Служба у справах дітей за місцем проживання особи, яка виявила бажання взяти на виховання в сім’ю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з урахуванням результатів навчання у центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:
1) приймає вище зазначені документи;
2) реєструє осіб у журналі обліку потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
3) вносить відомості про осіб до єдиного банку даних.
Опіка, піклування над дитиною встановлюється рішенням районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради за наявності зазначених документів, або судом.

У разі призначення опікуна, піклувальника враховується бажання дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Бесіда з дитиною проводиться працівником служби у справах дітей з урахуванням її віку, обставин, за яких вона втратила батьківське піклування, не принижуючи гідність дитини та осіб, які виявили бажання взяти її під опіку, піклування. За результатами бесіди складається довідка.

Рішення про встановлення опіки, піклування приймається у місячний строк після подання заяви і зазначених документів.

У разі встановлення опіки, піклування над дитиною, яка перебуває у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, служба у справах дітей разом з адміністрацією закладу забезпечує передачу дитини на виховання опікуну, піклувальнику і відрахування її із закладу протягом 15 днів після прийняття рішення про встановлення опіки, піклування.

 

Зразок заяви

___________________________
___________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
___________________________
(адреса, телефон)

З а я в а

Прошу призначити мене опікуном (піклувальником) малолітнього(неповнолітнього) (прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження). Батьки дитини (відомості, що підтверджують статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування).

До заяви додаю:
• Копію паспорту.
• Довідку про склад сім’ї.
• Письмові згоди усіх повнолітніх членів сім’ї на призначення опіки (піклування).
• Довідку про заробітну плату за останні 6 місяців або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку.
• Медичний висновок про стан здоров`я заявника, складений за формою 5.
• Довідку від нарколога і психіатра на усіх членів сім’ї, що проживають разом із заявником.
• Довідку про відсутність судимості, видану органами внутрішніх справ за місцем проживання.
• Довідку про проходження курсу навчання потенційних опікунів (піклувальників) та рекомендації ___________________________________ обласного центру для дітей, сім’ї та молоді (у разі, якщо заявник не перебуває з дитиною у родинних стосунках).

_________________                                                               _______________________
(дата)                                                                                                     (підпис)

***
Матеріал підготовлений в рамках проекту «Захист прав знедолених дітей Запорізької області» Благодійного фонду «Щаслива дитина» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, в співробітництві із Запорізьким обласним центром соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді та Службою у справах дітей Запорізької ОДА

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *