Постановка дитини на облік на отримання соціального житла. Консультація Лариси Зенцової

Сприяння постановці дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на облік для отримання соціального житла, стає актуальним завданням для прийомних батьків та батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, а також для піклувальників

Протягом останнього часу в Україні активізувалась робота щодо придбання та будівництва соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2017 році Запорізькій області з державного бюджету було виділено більше 18 мільйонів гривень на ці цілі. За них було придбано майже 50 житлових об’єктів для створення соціального житла. У році нинішньому очікується, що буде виділено щонайменше стільки ж, а можливо – і значно більше коштів. Тому сприяння постановці дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на облік для отримання соціального житла, стає актуальним завданням для прийомних батьків та батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, а також для піклувальників.

 

 

Закріплення за дитиною права користування житлом за місцем її проживання в біологічній родині до настання обставин, коли вона залишилась без батьківського піклування

 

Під час влаштування дитини до однієї з форм сімейного виховання, опікуни (піклувальники), прийомні батьки або батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу отримують оригінали всіх документів, які дитина має: свідоцтво про народження (паспорт, якщо дитина досягла віку, коли може отримати паспорт), довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, документи, якими визначається правовий статус дитини, розпорядження про надання відповідного правового статусу, повідомлення про перебування на первинному обліку, довідку про наявність/ відсутність братів, сестер та інших близьких родичів та документи про наявність або відсутність житла та майна. Служба у справах дітей, в якій дитина перебуває на первинному обліку, має відомості щодо закріплення права власності або права користування житлом за дитиною.

Органи місцевого самоврядування території, з якої походить дитина, мають відомості щодо реєстрації біологічних батьків дитини за місцем їх проживання, а також відомості про реєстрацію дитини за місцем проживання (реєстрації біологічних батьків).

Стаття 3 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» передбачає захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

За сприяння служб у справах дітей, де діти, влаштовані до сімейних форм виховання (а також діти, влаштовані на повне державне утримання до інтернатних закладів) перебувають на первинному обліку, органи місцевого самоврядування закріплюють за дітьми право користування житловим приміщенням або його частиною (видають відповідне рішення виконавчого комітету).

Оригінали особових справ, які отримали на руки прийомні батьки, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, опікуни/ піклувальники, обов’язково містять інформацію про населений пункт, в якому дитина, влаштована до сімейної форми виховання, проживала з біологічною родиною до виникнення обставин, які призвели до набуття дитиною відповідного правового статусу.

Особи, які представляють інтереси дитини, мають звернутися до органу місцевого самоврядування, із запитом (зверненням) про можливе закріплення за дитиною права користування житлом за адресою її попереднього проживання разом з біологічними батьками. В такому запиті слід обов’язково вказати власну адресу та свій контактний телефон для зворотного зв’язку.

Стаття 71 Житлового кодексу Української РСР (чинний) передбачає збереження права користування житловою площею за особою, яка понад 6 місяців не проживає на визначеній житловій площі. До переліку таких осіб належать діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, як влаштовані до сімейних форм виховання, так і діти, влаштовані на повне державне утримання до інтернатних закладів.

В разі, якщо, житло за дитиною не було закріплене, особам, які представляють інтереси дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, варто повторно звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою про його закріплення.

Право на закріплення житла за дитиною, яка має правовий статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, з’являється навіть тоді, коли у її біологічних батьків виявляється власне житло після позбавлення їх батьківських прав.

Щоб спростити з’ясування питання про відсутність чи наявність житла у дитини, влаштованої до сімейної форми виховання, особам, які представляють інтереси дитини, слід співпрацювати зі службою у справах дітей, в якій дитина перебуває на первинному обліку (за місцем походження дитини).

 

Додаток

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». Стаття 33. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом

Стаття 32. Збереження права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа на житло

За дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також особами з їх числа зберігається право на житло, в якому вони проживали з батьками, рідними до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування за місцем знаходження житла дітей несуть відповідальність за збереження зазначеного у частині першій цієї статті житла і повернення його дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа після завершення терміну перебування у сім’ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Жилі приміщення, в яких проживали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, до влаштування їх у сім’ї громадян України, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також щодо яких є рішення суду, не можуть бути відчужені без отримання згоди на таке від органів опіки та піклування, яка може надаватися лише в разі гарантування збереження права на житло таких дітей.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають право проживати в дитячих будинках сімейного типу до повернення їм зазначеного житла або надання житла місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

До працевлаштування випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, квартирна плата та плата за комунальні послуги здійснюються місцевими державними адміністраціями за місцезнаходженням житла.

 

 

Постановка на облік на право отримання соціального житла

 

В разі, якщо орган місцевого самоврядування не має можливості закріпити право користування житлом за дитиною-сиротою чи дитиною, позбавленою батьківського піклування (наприклад, біологічні батьки самі не були ніде зареєстровані за місцем проживання), по досягненню шістнадцятирічного віку така дитина має бути взята на облік на отримання в позачерговому порядку впорядкованого соціального житла.

Необхідно, аби дитина, якій виповнилось 16 років та яка не має закріпленого житла, звернулась із заявою до сільського, селищного або міського голови населеного пункту, в якому вона проживала разом з батьками до настання обставин, за яких вона втратила біологічну родину. Заява може бути подана як особисто, так і надіслана поштою.

Як правило, до заяви додається пакет необхідних документів: копія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (кода), витяг із держреєстру про те, що у дитини відсутнє нерухоме майно, акт обстеження умов проживання, який свідчить, що дитина проживає у вашій сім’ї і тимчасово користується вашою житловою площею, оскільки вона є влаштованою на виховання та спільне проживання, та копії статусних документів.

Можливо, орган місцевого самоврядування повідомить вам, яких документів не вистачає. І вже ваше завдання зібрати необхідні документи, аби орган місцевого самоврядування зміг діяти в інтересах вашої дитини.

Після отримання заяви орган місцевого самоврядування має її розглянути і постановити рішення виконавчого комітету щодо взяття заявника на облік для отримання в позачерговому порядку впорядкованого соціального житла та надіслати йому завірену копію.

Наявність такого рішення виконкому свідчить про те, що дитина, влаштована до вашої родини, має законні підстави для вимагання нею після досягнення 18-літнього віку отримання соціального житла.

Надати таке житло має керівний орган місцевого самоврядування цього населеного пункту, з території якого дитина походить. Для цього повнолітній особі з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, варто звернутися із заявою до відповідного виконавчого комітету сільської, селищної або міської ради.

Перебування на обліку для отримання в позачерговому порядку житла дає повнолітній особі з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 23 років право на проживанні у соціальному гуртожитку. У місті Мелітополі наразі функціонує соціальний гуртожиток. Наприклад, після виходу із прийомної родини у 18 років дитина залишається формально без власного помешкання. І варіантом житла для неї якраз і може бути поселення у соціальний гуртожиток.

Крім того, якщо житло, право користування яким було закріплене за дитиною на час її перебування в дитячому закладі на повному державному утриманні, або на час влаштування до сімейних форм виховання, прийшло у непридатний для проживання стан, дитина по досягненню шістнадцятилітнього віку теж має бути взята на облік для отримання в позачерговому порядку впорядкованого соціального житла.

Якщо житло було закріплене за кількома дітьми, а його площа не відповідає санітарним нормам, передбаченим Житловим кодексом України (є значно меншою), власники цього житла по досягненню повноліття мають право подати заяву на покращення житлових умов до органу місцевого самоврядування.

Відсутність приміщень для надання для постійного проживання повнолітнім особам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, не є сталою.

Наразі в Запорізькій області функціонує програма придбання житла для названих категорій осіб на умовах співфінансування (коли частина коштів на придбання житла виділяється з місцевого бюджету, інша частина — з обласного бюджету).

Крім того, з 2017 року урядом були видвиділяютьсяілені значні кошти для придбання, реконструкції та ремонту приміщень для виділення їх для постійного проживання дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та повнолітнім особам з їх числа. В багатьох громадах такі кошти були отримані, і житло було придбане. Ситуація може змінюватися. Тому краще бути до таких змін готовим.

Отже, потурбуйтесь або закріпити житло за вашими дітьми (якщо така можливість є), або поставити її на квартирний облік!

 

Додаток

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

Стаття 33. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, у разі відсутності в таких дітей житла мають право зараховуватися на квартирний облік та соціальний квартирний облік за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за заявою опікуна чи піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування. Після досягнення 18 років такі діти протягом місяця забезпечуються соціальним житлом до надання їм благоустроєного житлового приміщення для постійного проживання.

Перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, на соціальному квартирному обліку не є підставою для відмови їм у взятті на квартирний облік або зняття з квартирного обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, чи обліку осіб, які мають право на отримання житла (пільгових кредитів на будівництво і придбання житла) за державними житловими програмами для окремих категорій громадян, визначених законодавством.

Після завершення перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або завершення терміну піклування над такими дітьми та в разі відсутності в таких дітей права на житло обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа протягом місяця у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом.

Порядок забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа затверджується Кабінетом Міністрів України.

Соціальне житло, що надається дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа для проживання, має відповідати санітарним і технічним вимогам.

 

Консультацію надала Лариса ЗЕНЦОВА, головний спеціаліст служби у справах дітей Оріхівської райдержадміністрації

Підготував Микола КОЛОДЯЖНИЙ, медіа-експерт Асоціації прийомних сімей Запорізької області

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *