Різні можливості влаштування дитини в сім`ю. Ще раз про права батьків

Чому діти з однаковим статусом «діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування», раптом мають різні можливості влаштування в сім`ї? Це питання ми часто чуємо від кандидатів на всиновлення. Це питання детально роз’яснює спеціаліст із розвитку сімейних форм виховання Вікторія Чагалян.

У кожної дитини в інтернатному закладі – своя життєва історія і відповідно свій правовий статус. Але незважаючи на будь-які обставини, кожна дитина хоче жити в сім’ї, де буде тепло і затишно. Усиновителі, опікуни, прийомні батьки та батьки-вихователі мають знати нюанси надання дитині статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, аби знати правові можливості прийняття цієї дитини в родину.

На сьогоднішній день, в Україні, для дітей, в яких померли чи загинули батьки, або які залишилась без піклування батьків у зв’язку  з
•    позбавленням  їх батьківських прав,
•    відібранням у батьків без позбавлення батьківських  прав,
•    визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними,
•    оголошенням їх померлими,
•    відбуванням ними покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства,
•  розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження,
•    тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки,
а також дітей,
•    розлучених із сім’єю,
•    підкинутих  дітей,  батьки  яких  невідомі,
•    дітей, від яких відмовилися  батьки
•    безпритульних дітей,

які мають комплекти документів,  що засвідчують обставини, через які вони не мають батьківського піклування, існує декілька шляхів влаштування:
на усиновлення, 
під опіку або піклування,   

у прийомні сім’ї, 

у дитячі будинки сімейного типу 

до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від форми власності та підпорядкування, якщо з певних причин немає можливості влаштування дітей на виховання в сім’ю.

Обставини, через які дитина втратила батьківське піклування, є дуже важливими, тому що саме вони впливають на можливості органів опіки та піклування щодо вибору для неї форми влаштування.

Про ці різні, зазначені вище, обставини, треба пам`ятати, коли виникає питання, чому діти з однаковим статусом «діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування», раптом мають різні можливості влаштування в сім`ї, чому не всіх можна всиновити.

Якщо уважно прочитати Постанову КМУ від 8 жовтня 2008 р. №905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» (далі – Постанова), яка регламентує питання усиновлення в Україні, то можна побачити перелік документів, які підтверджують обставини, через які дитина втратила піклування батьків, і за умови наявності яких дитина береться на Облік дітей, які можуть бути усиновлені:

для дитини-сироти  — це свідоцтво про смерть батьків або довідки органів реєстрації актів цивільного стану  про  реєстрацію  смерті батьків;
для дитини, батьки якої:

— позбавлені батьківських  прав, або визнані безвісно відсутніми, або визнані недієздатними, — рішення суду;
— оголошені  померлими,  —  свідоцтво  про  смерть   батьків, виданого  органами реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду,  або довідка  органів  реєстрації  актів  цивільного стану про реєстрацію смерті батьків; 

— невідомі,  для  підкинутої,  знайденої  дитини  —  акт про  дитину,  покинуту в пологовому  будинку,  іншому  закладі  охорони  здоров’я  або  яку відмовились забрати батьки чи інші родичі,  про підкинуту чи знайдену дитину,  складений за формою,  затвердженою МОЗ та МВС, і довідка, видана органом реєстрації актів цивільного стану,  яка підтверджує,  що запис  про  батьків  дитини  у  Книзі  реєстрації   народжень   проведено  за  рішенням  органу  опіки  і  піклування;
— для дитини, яку не забрали з закладу охорони здоров’я, — акт про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я  або  яку  відмовились забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину, складений за формою, затвердженою МОЗ та МВС, із зазначенням документів, на підставі яких записані відомості про матір дитини, довідка органу реєстрації  актів цивільного  стану  про  внесення запису про батьків дитини у Книгу реєстрації  актів  про  народження, а також письмової згоди матері (батьків) на усиновлення, засвідченої нотаріусом, або рішення суду про  позбавлення  матері (батьків) батьківських прав, або довідка,  видана  органами  МВС  про  те, що місце проживання (перебування)  матері  (батьків)  невідоме;
— для  дитини, яку протягом  двох місяців після народження не забрали з пологового   будинку   або   іншого   закладу   охорони здоров’я, — акт про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яку  відмовилися  забрати  батьки  чи інші  родичі,  про  підкинуту  чи знайдену дитину,  складений за формою, затвердженою МОЗ та МВС, довідка органу реєстрації актів цивільного  стану про внесення запису про батьків дитини у Книгу реєстрації актів про народження відповідно до статті 135 Сімейного кодексу  України.

Тобто, в Постанові ми одразу бачимо, які документи (і відповідні обставини, через які дитина залишилась без піклування батьків) дають змогу поставити дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на Облік дітей, які можуть бути усиновлені та надати їм можливість не тільки бути усиновленими, але й бути влаштованими під опіку, піклування, в прийомні сім`ї, дитячі будинки сімейного типу.

Всі інші причини, за яких дитина не має батьківського піклування, не дають їй можливість бути усиновленою, але водночас, НЕ ПОЗБАВЛЯЮТЬ ШАНСУ НА ВИХОВАННЯ В СІМ`Ї – під опікою, піклуванням, в прийомній сім`ї, дитячому будинку сімейного типу.

Тільки вилучення дитини із сім’ї без позбавлення батьків батьківських прав на певний термін дає дитині можливості перебування лише в системі інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ДО визначення іншого статусу та, відповідно, інших можливостей.

Але на нашому Порталі розміщені анкети виключно тих дітей, яких ви можете, хоч на різних умовах, але прийняти в сім`ю: усиновити, взяти під опіку, піклування, в  прийомну сім`ю, дитячий будинок сімейного типу.

Зроблю ще одне важливе зауваження стосовно пошуку дитини в вашу родину: усиновити чи взяти дітей під опіку ви можете зі всієї України, з будь-якої області, але якщо ви розглядаєте влаштування дитини в прийомну сім`ю, в дитячий будинок сімейного типу, то взаємодобір дитини треба робити у межах області свого проживання, бажано навіть вашого міста чи району.

І нехай вам в цьому пошуку щастить!

Джерело: Всеукраїнський портал національного усиновлення «СИРІТСТВУ — НІ!»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *